Egzamin magisterski 2019

Egzamin magisterski 2019


W miniony piątek w naszym seminarium odbyła się obrona prac magisterskich oraz egzamin ex universa theologia, do którego przystąpiło dwóch alumnów VI roku. W piątek 1 marca 2019 r. o godz. 12.00 w lektorium (czytelni) zgromadziła się komisja w składzie: ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ (Teologia biblijna); ks. dr hab prof. UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ (Teologia dogmatyczna); ks. dr Krzysztof Paluch SCJ (Teologia moralna); ks. dr Dariusz Salamon SCJ (Teologia fundamentalna). Na czele komisji stanął ks. dr hab. prof. UPJPII Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego jest afiliowane nasze sercańskie seminarium.

Nasi studenci przygotowali prace magisterskie:

dk. Wojciech Bochenek SCJ
Kościół w Korei z perspektywy podróży apostolskiej papieża Franciszka do Republiki Korei
Praca magisterska napisana na seminarium z Misjologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Górskiego z Uniwersytetu Śląskiego

dk. Dariusz Motyka SCJ
Wpływ alkoholu na rodzinę
Praca magisterska napisana na seminarium naukowym z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dra Krzysztofa Palucha SCJ

Gratulujemy pomyślnie zdanego egzaminu!

Zobacz także

Odnowienie miesięczne

12 maja 2016

Odnowienie miesięczne

Jesienne Dni Biblijne w Lublinie

20 października 2016

Jesienne Dni Biblijne w L...

Odnowienie miesięczne

19 października 2017

Odnowienie miesięczne

Idźcie i głoście

09 listopada 2017

Idźcie i głoście

Jubileusz kapłaństwa

16 czerwca 2018

Jubileusz kapłaństwa

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

18 października 2019

Nadzwyczajny Miesiąc Misy...