Egzamin magisterski 2020

Egzamin magisterski 2020


Zwieńczeniem sześcioletnich studiów seminaryjnych jest egzamin ex universa theologia połączony z obroną pracy magisterskiej. Ex universa theologia oznacza „z całej teologii”. To tak naprawdę nie jeden, ale cztery egzaminy z zakresu teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii moralnej oraz Pisma Świętego. Jego zadaniem jest sprawdzenie czy kandydat do święceń przyswoił wiedzę teologiczną w stopniu, który pozwala mu swobodnie poruszać się w gąszczu dogmatów. To niezwykle ważne, gdyż w momencie przyjęcia święceń otrzyma misję nauczania w imieniu Kościoła katolickiego.

W poniedziałek 4 maja 2020 roku do egzaminu przystąpił alumn naszego seminarium, pochodzący z Grodna (Białoruś) diakon Vitalij Ventskevich SCJ. Egzamin rozpoczął się od obrony pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem ks. dra Leszka Poleszaka SCJ, rektora seminarium. Tematem pracy z zakresu teologii duchowości było „Kierownictwo duchowe w nauczaniu Kościoła katolickiego po II Soborze Watykańskim”.

W skład komisji weszli wykładowcy naszego seminarium: ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ (teologia biblijna), ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ (teologia dogmatyczna), ks. dr Krzysztof Paluch SCJ (teologia moralna), ks. dr Dariusz Salamon SCJ (teologia fundamentalna). Na czele komisji stanął ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego afiliowane jest nasze seminarium.

Gratulujemy dk. Vitalemu pomyślnie zdanego egzaminu i ukończenia studiów teologicznych. Już wkrótce, 16 maja (sobota) dk. Vitalij przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk bpa Józefa Wróbla SCJ z Lublina.

[ks. Łukasz Ogórek SCJ]

Zobacz także

Wielka Sobota

15 kwietnia 2017

Wielka Sobota

I profesja w Stopnicy

23 września 2017

I profesja w Stopnicy

Pielgrzymując do Matki

24 sierpnia 2019

Pielgrzymując do Matki

Pogrzeb śp. ks. Franciszka Leżańskiego SCJ

17 października 2020

Pogrzeb śp. ks. Franciszk...

Pomódl się z nami o powołania w Boże Narodzenie

21 grudnia 2020

Pomódl się z nami o powoł...

Duchowość sercańska

17 sierpnia 2021

Duchowość sercańska