Kwietniowy dzień skupienia

Kwietniowy dzień skupienia


Kwietniowy dzień skupienia poprowadził dla nas o. Damian Stachowiak CR, rektor seminarium księży zmartwychwstańców.

Tematem rozważań i konferencji przez niego prowadzonych była przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie zaczerpnięta z kart ewangelii wg św. Łukasza. Prowadzący chciał nam ukazać, że Miłosiernym Samarytaninem jest każdy z nas, jeśli zatrzymuje się i z gotowością pochyla nad cierpieniem drugiego człowieka.

Zobacz także

Odnowienie miesięczne

12 maja 2016

Odnowienie miesięczne

Jesienne Dni Biblijne w Lublinie

20 października 2016

Jesienne Dni Biblijne w L...

Uroczystość Wszystkich Świętych

01 listopada 2017

Uroczystość Wszystkich Św...

Niedziela pastoralna

05 listopada 2017

Niedziela pastoralna

Kolęda w seminarium

06 stycznia 2018

Kolęda w seminarium

Łódzka majówka

10 maja 2019

Łódzka majówka