Kwietniowy dzień skupienia

Kwietniowy dzień skupienia


Kwietniowy dzień skupienia poprowadził dla nas o. Damian Stachowiak CR, rektor seminarium księży zmartwychwstańców.

Tematem rozważań i konferencji przez niego prowadzonych była przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie zaczerpnięta z kart ewangelii wg św. Łukasza. Prowadzący chciał nam ukazać, że Miłosiernym Samarytaninem jest każdy z nas, jeśli zatrzymuje się i z gotowością pochyla nad cierpieniem drugiego człowieka.

Zobacz także

Niedziela Palmowa

20 marca 2016

Niedziela Palmowa

Lektorat i akolitat

02 marca 2017

Lektorat i akolitat

Odnowienie miesięczne

20 marca 2017

Odnowienie miesięczne

Nowa strona "Sympozjum"

25 kwietnia 2018

Nowa strona "Sympozjum"

Prymicje w nowicjacie

15 maja 2018

Prymicje w nowicjacie

Na progu słowa

27 maja 2019

Na progu słowa