Misericordia et misera

Misericordia et misera


Styczniowe odnowienie miesięczne poprowadził dla naszej wspólnoty seminaryjnej ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Przez większą część skupienia, zgodnie z zamysłem ks. Krzysztofa, rozważaliśmy tajemnicę spotkania Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8, 1-11). Św. Augustyn, aby wyrazić tę niezwykłą scenę Boga wychodzącego na spotkanie grzesznika napisał: „Dwoje pozostało: nieszczęśliwa i miłosierdzie" (In Joh 33,5). 

Płynąca z tej karty Ewangelii nauka jest dla nas podwójnym zaproszeniem. Z jednej strony do celebrowania i przeżywania czasu miłosierdzia w naszej wspólnocie zakonnej, a z drugiej, byśmy jako świadkowie przebaczającego nam codziennie Boga, nieśli wszystkim braciom pełną życia tajemnicę tego spotkania.

Odnowienie miesięczne (18-19 I 2023)

Zobacz także