Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie


Przed czterdziestoma dniami obchodziliśmy święto Narodzenia Chrystusa. Dzisiaj wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego.

W święto Ofiarowania Pańskiego zgromadziliśmy się u progów naszej seminaryjnej kaplicy trzymając w dłoniach zapalone świece - znak Chrystusa - i w uroczystej procesji przeszliśmy do ołtarza, by sprawować Mszę świętą. Wraz z nami modlili się świeccy pracownicy naszego seminarium.

Święto to jest jednocześnie Dniem Życia Konsekrowanego, czyli osób Bogu poświęconych. Dlatego też po homilii, którą wygłosił ks. Łukasz Ogórek SCJ, prefekt studiów, odnowiliśmy nasze zakonne śluby powtarzając kolejny już raz w naszym życiu słowa, które po raz pierwszy każdy z nas wypowiedział w dniu pierwszej profesji zakonnej: "ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego".

Zobacz także

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

03 czerwca 2016

Uroczystość Najświętszego...

Śluby wieczyste

08 grudnia 2016

Śluby wieczyste

Wielki Piątek

14 kwietnia 2017

Wielki Piątek

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018

02 października 2017

Inauguracja roku akademic...

Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym

01 grudnia 2017

Powstanie człowieka w uję...

"Wstań" w Łagiewnikach

12 lutego 2018

"Wstań" w Łagiewnikach