Prymicje w Stadnikach

Prymicje w Stadnikach


Stadnicki, przyklasztorny kościół, jest miejscem, przy którym trzech naszych neoprezbiterów spędziło sześć lat formacji seminaryjnej. Właśnie w tej świątyni, wyrażając swoją wdzięczność za modlitwę, duchowe i materialne wsparcie oraz wspólne wzrastanie w wierze, ks. Adam Maj, ks. Karol Szlezinger i ks. Paweł Szlezinger, sercańscy neoprezbiterzy, odprawili mszę prymicyjną dla całej wspólnoty parafialnej.

Traktującą o istocie kapłaństwa homilię wygłosił do wszystkich uczestników mszy świętej ks. Walery Pupkiewicz SCJ, wikariusz z Grodna (Białoruś).

Podczas liturgii nie zabrakło wielu ciepłych słów oraz wyrazów wdzięczności, które parafianie skierowali do nowo wyświęconych. Także i oni, na ręce rektora seminarium ks. Dariusza Salamona SCJ, podziękowali za lata formacji, które doprowadziły ich do dzisiejszej uroczystości.

Na zakończenie celebracji, wszystkim jej uczestnikom neoprezbiterzy udzielili uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego.

Zobacz także