Wielka Sobota 2018

Wielka Sobota 2018


Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych, które w naszej wspólnocie pobłogosławił ks. Jacek Kosteczka SCJ - ekonom.

Wigilię Paschalną rozpoczęła liturgia światła. Proboszcz, ks. Kazimierz Lewandowski SCJ, poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale wyżłobił znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieścił tam również pięć ozdobnych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten został wniesiony przez diakona Jakuba do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń - Exultet.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powrócił po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonał także poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Zobacz także

Spotkanie Młodych Księży

11 listopada 2016

Spotkanie Młodych Księży

Warsztaty liturgiczne

13 listopada 2016

Warsztaty liturgiczne

Odnowienie ślubów

09 września 2017

Odnowienie ślubów

Odnowienie miesięczne

17 listopada 2017

Odnowienie miesięczne

Lektorat i akolitat

15 lutego 2018

Lektorat i akolitat

Wielki Czwartek 2018

29 marca 2018

Wielki Czwartek 2018