Wyznanie wiary przed święceniami

Wyznanie wiary przed święceniami


Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego przed przyjęciem święceń  kandydat powinien złożyć i podpisać wyznanie wiary, zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską przed własnym ordynariuszem miejsca lub jego delegatem, przysięgę wierności, zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską (przed diakonatem i prezbiteratem), złożyć napisaną własnoręcznie osobistą deklarację o swojej wolności w przyjęciu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu oraz świadomości obowiązków i nakazów wiążących przez święcenia na całe życie (przede wszystkim trzeba uwzględnić obowiązek zachowania celibatu). Dokumenty te muszą zostać zachowane w aktach personalnych kandydata. Zaleca się, aby wymienione wyżej akty miały charakter publiczny i odbywały się w obecności wiernych.

Wyznania wiary w naszym seminarium złożyło w przededniu święceń trzech alumnów naszego seminarium: diakoni Wojciech Bochenek i Dariusz Motyka oraz kleryk Vitali Ventskevich. Akt ten miał miejsce w kaplicy seminaryjnej podczas uroczystego nabożeństwa, któremu przewodniczył przełożony polskiej prowincji ks. Wiesław Święch SCJ. Po wysłuchaniu homilii Księdza prowincjała alumni wyznali wiarę i złożyli przysięgę wierności. Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modliliśmy się słowami litanii do Jezusa Chrystusa Kapłana i Żertwy w intencji kandydatów do święceń, które 11 maja 2019 r. otrzymają z rąk bpa Edwarda Janiaka, ordynariusza diecezji kaliskiej.

Zobacz także

Warsztaty w Krzeszowicach

06 marca 2016

Warsztaty w Krzeszowicach

Dzień skupienia

23 czerwca 2017

Dzień skupienia

Idźcie i głoście

09 listopada 2017

Idźcie i głoście

Nowy numer Sympozjum

27 grudnia 2017

Nowy numer Sympozjum

VIII Konferencja prowincjalna

06 lutego 2018

VIII Konferencja prowincj...

Kolędowanie z abp. Jędraszewskim

19 stycznia 2019

Kolędowanie z abp. Jędras...