Wierzę w jednego Boga...

Wierzę w jednego Boga...


Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, przed przyjęciem sakramentu święceń, kandydaci do diakonatu i prezbiteratu wyznali wiarę Kościoła katolickiego. W ten sposób wyrazili dobrowolność przyjęcia sakramentalnej łaski oraz związaną z nią odpowiedzialność, a więc gotowość do strzeżenia Tradycji Kościoła zapisanej w symbolach wiary.

Podczas liturgii, której przewodniczył ks. prowincjał Sławomir Knopik SCJ, kandydaci do święceń usłyszeli, że prawdziwe wyznanie wiary dokonuje się tylko w miłości, czego potwierdzeniem była rozmowa Jezusa z Piotrem: "«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham»" (J 21, 15).

Wyznanie wiary przed święceniami (12 V 2023)

Zobacz także