Wizytacja Ojca Generała

Wizytacja Ojca Generała


„Reguła życia” w punkcie 129 mówi, że przełożony generalny „wierny natchnieniu Ojca Dehona troszczy się o jedność tego samego ducha i koordynację działalności” w Zgromadzeniu, a czyni to „zwłaszcza przez wizytację”.

W dniach od 17 do 27 lutego 2018 przełożony generalny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, ks. Heiner Wilmer SCJ wizytuje polską prowincję. Towarzyszy mu radny generalny ks. Artur Sanecki SCJ. W czwartek (22.II) dotarł do Stadnik. W programie wizytacji przewidziano kilka spotkań.

Pierwsze spotkanie, które rozpoczęło się w piątek o godz. 9.30, poświęcone zostało duszpasterzom młodzieży (Ruch Sercańskiej Młodzieży i Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe), wikariuszom i katechetom, duszpasterstwu powołań i zaangażowanym w grupę Profeto.

Popołudniu Ojciec Generał spotkał się ze wspólnotą księży, która – jak zauważył – jest bardzo duża i różnorodna, biorąc pod uwagę podejmowane przez nich zaangażowania. Do wspólnoty Wyższego Seminarium Misyjnego w Stadnikach przynależy obecnie 18 księży. Sześciu zaangażowanych jest w dzieło formacji przyszłych sercańskich kapłanów i braci zakonnych, dwóch w duszpasterstwo w stadnickiej parafii, pięciu posługuje w Sekretariacie dobroczyńców, dwóch pracuje w grupie Profeto (portal internetowy, radio, itd.). Ponadto w seminarium mieszka wykładowca i profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Do wspólnoty seminaryjnej należy także dwóch księży, którzy ze względu na stan zdrowia mieszkają w ośrodku leczniczym w Rabie Wyżnej. Należy podkreślić, że część współbraci pełni także dodatkowe funkcje, np. radny prowincjalny, duszpasterz powołań, administrator strony prowincjalnej.

Wieczorem ks. Wilmer spotkał się z klerykami i bratem zakonnym. Obecnie do kapłaństwa przygotowuje się 14 alumnów, w tym aż 6 pochodzi z Białorusi. Ważnym dla Ojca Generała spostrzeżeniem był obecny wśród kleryków duch misyjny, którego – jak podkreślił – należy pielęgnować i rozwijać.

Ostatnim punktem wizytacji w naszej wspólnocie było spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za formację, tj. wychowawcami z postulatu, nowicjatu i seminarium, ojcami duchownymi i wykładowcami. Podczas spotkania Ojciec Generał podkreślił znaczenie stadnickiego seminarium. Zauważył, że Stadniki to niewielka miejscowość, ale znana jest w całym sercańskim świecie, gdyż przygotowała wielu misjonarzy, którzy pracowali i pracują na wszystkich kontynentach. Przed uczestnikami ks. Wilmer postawił kilka ważnych pytań, na które próbowali odpowiedzieć podczas pracy w grupach. Ojciec Generał docenił głębię podjętej refleksji, a także szczerość przy udzielaniu odpowiedzi. Podczas prowadzonej dyskusji zauważył, że sprawy związane z formacją traktujemy poważnie. Podziękował także za solidność w realizowaniu tego ważnego zadania, jakim jest wychowanie młodego pokolenia sercanów.

Po zakończeniu spotkania Ojciec Generał wyruszył w dalszą drogę. Kolejnym punktem programu wizytacji jest Zakopane, a następnie Słowacja.

Zobacz także

Wielki Piątek

25 marca 2016

Wielki Piątek

Pielgrzymka wspólnoty akademickiej UPJPII

30 września 2016

Pielgrzymka wspólnoty aka...

Spotkanie Młodych Księży

11 listopada 2016

Spotkanie Młodych Księży

Warsztaty liturgiczne

13 listopada 2016

Warsztaty liturgiczne

Uroczystość Wszystkich Świętych

01 listopada 2017

Uroczystość Wszystkich Św...

W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi

19 kwietnia 2018

W Sercu Jezusa, w Sercu M...